Genealogia Jagiellonów

O ile ustalenie przodków Mieszka I – pierwszego władcy Polski i przedstawiciela dynastii Piastów – nakazuje nam nieustannie mieszać fakty i legendy, o tyle genealogia Jagiellonów bazuje na zdecydowanie pewniejszych podstawach.

Jagiellonowie to gałąź litewskiej dynastii Giedyminowiczów, która zapoczątkował żyjący na przełomie trzynastego i czternastego wieku wielki książę litewski Giedymin.

Założycielem dynastii Jagiellonów był wielki książę litewski, a następnie również król Polski Władysław Jagiełło – syn Olgierda i Julianny twerskiej. Panowanie Jagiellonów na ziemiach polskich datuje się na lata 1386-1572, warto jednak pamiętać, że nie była to dynastia, której wpływy ograniczałyby się do jednego tylko państwa. W różnych okresach historii Jagiellonowie zasiadali również na tronach w Czechach, na Litwie oraz na Węgrzech, spokrewnieni byli zaś z nimi między innymi panujący w Szwecji (a przez pewien okres również w Polsce) Wazowie.

Co ciekawe, choć Jagiellonów nie ma na tym świecie od blisko czterystu lat, nie oznacza to wcale, że nie żyją obecnie osoby, które w swoim drzewie genealogicznym nie znalazłyby Władysława Jagiełły lub któregoś z jego potomków. Mówi się, że niemal wszystkie europejskie rody panujące (wyjątek stanowią Windsorowie) mają związki z Jagiellonami, wielu genealogów (zarówno będących zawodowymi historykami, jak i amatorów) podejmuje przy tym próby ustalenia, jak mogłoby wyglądać takie pokrewieństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *